FOLDERS THERAPY

Speciální technika kódování záznamů duše i těla.

Všechny záznamy a zejména programy nastavené v databankách našeho těla i duše nám určují směr a události v příběhu našeho života.

Každý náš život má jedinečný a předem naplánovaný děj a účel. Tento děj lze rozkódovat a přetvořit k obrazu vědomé mysli a touhy prožití našich životů.

Vše v životě má svůj význam, své místo, své opodstatnění, svou dokonalost...

Uvědoměním, poznáním a přeprogramováním lze docílit rychlé, efektivní a trvalé změny na všech úrovních našeho bytí.Princip mé terapie spočívá v přeprogramování a nastavení záznamů, které jsou uloženy v databankách jak na duši, tak i na fyzickém těle.

Tyto databanky, programy a záznamy nám ovlivňují průběh našeho života. Jak na emocionální, psychické, duševní, ale i fyzické úrovni.

Během terapie přenastavím a odstraním z těchto záznamů všechny disharmonické a negativní nastavení. Tím dosáhneme rychlé a efektivní změny v životě, na všech úrovních Vašeho bytí.

Při terapii učím a vysvětluji způsobu vnímání našich životů a to co se děje v nás, ale také v našem okolí a reakcím na ně samotné. V okamžiku uvědomění a pochopení našich životů, přebíráme naprostou zodpovědnost o našem následujícím prožití života.

Během terapie nejsou podávány žádné prášky, omamné, nebo tlumící látky, ani vyžadováno svléknutí. Nápravy těla se provádějí v intimních partiích bezdotykově. Není zde používána ani hypnóza.

Terapii doplňuji poradenstvím o funkcích našeho fyzického těla. Jak rychle, efektivně a účinně pročistit a odblokovat i samotné tělo a tím docílit zdraví a vnitřní harmonie.Zajímám se i o nevyléčitelné choroby (ze strany moderní "klasické" medicíny). Léčení nádorů, rakoviny, selhávání orgánů, opakované potraty, neplodnost, atd..

"NEEXISTUJE NEMĚNNÝ STAV"
Nejdůležitější body a cíle této techniky:

- Otevřenost vnímání energie a tím i přijímání energie ze všech přirozených zdrojů.

- Odstranění odčerpávající negativní energie, ze všech aspektů našeho života.

- Vypnutí fyziologického stresu ve fyzickém těle.

- Naladění frekvence a vibrace našeho života do harmonie.  

- Vytvoření nových pozitivních návyků.

- Propojení těla a duše.

- Aktivace síly myšlenky.

- Naučení práce s vlaství vnitřní energií + ovládání síly myšlenky.

- Diagnostika harmonogramu splnění přání ( zhmotnění myšlenek a přání ).

- Diagnostika nejsilnějších vlivů na dočerpanost naší energie.

- Nastavení všech záznamů do vibrace uvolněnosti, svobody a lásky.


Vzpomínejte s láskou a vděčností

Tvořte a žijte v přítomnosti

Myslete na budoucnost


Tématické Terapie

Tématické terapie mohou samozřejmě být doplněny vším ostatním, co je potřeba u daného klienta řešit. Je to pouze podrobnější zkoumání vybraného tématu.


Tato metoda není náhradou běžné lékařské praxe, šíření náboženské ideologie, ani lidovým lečitelství