REHABILITACE

Rehabilitace spočívá v odstranění hlavní příčiny problému a následném ošetření dalších částí těla, které byly touto příčinou poškozeny.

K odstranění je použito několik technik a způsobů, které jsou již lety ověřeny. Záleží zejména na tom, co je příčina problému... Projevená bolest, nebo nesprávné držení těla je pouze následkem projevu... Je to pouze projevený symptom. Příčina bývá jiná a často se nachází i v jiné části těla, nebo dokonce i z nefyzické úrovně našeho života... Pouze při zjištění hlavní příčiny a celého řetězce následků, lze napravit a odstranit natrvalo daný problém.

Základem mé rehabilitace je odstranění všech příčin, ošetření těla a doporučení dalších kroků k doléčení, nebo k doodstranění příčin a následků pro domácí ošetření.

Již během třech návštěv lze napravit celé tělo a tím vytvořit nový návyk, ale zejména zásadně změnit vývoj a průběh našeho života...