Využití pomoci a podpory ze zdroje ženy / muže

05.10.2018

K využití této podpory je potřeba většinou projít "nastavením základu celku", které odpovídá dvou konzultacím, kde projdeme základní nastavení jak duševních tak fyzických záznamů, které nám umožní a podpoří propojení se ve všech základních aspektech našeho života. Tím je i naše energie těla, což je potřeba mít nastavené ve své přirozenosti našeho těla. Což znamená muži  - v energii mužské energie, ženy - v ženské energii. Týká se to každého člověka, tím myslím zejména i lidi kteří jsou orientováni na stejné pohlaví! 

Tímto nastavením pak můžeme využívat podporu, sílu, pomoc k jakékoli události, stavu, potřebě ve svém životě. Kde je pak krásně intenzivně cítit tato podpora a provázanost jak s naším tělem, tak i s energií tohoto úžasného zdroje. Potřeba prožít. Kdo neprožije, nepochopí :) 

Pro energii Ženy: 

- prosím posvátnou energii žen / prosím všechny ženy a matky celého světa (vyzkoušet si tyto obě varianty, jedna může být silnější) o podporu, sílu, víru a důvěru do mého života. Děkuji, že mohu být součástí tvého zdroje a této energetické podpory. Jsem žena / jsem matka. Děkuji Ti za posílení a uvědomění si své přirozenosti a prospěšnosti této energie ve svém životě. Prosím pomoz mi / podpoř mě v … (rozhodnutí, v myšlence, v tomto kroku mého života, být matkou v tomto životě atd. …..). S úctou, láskou, vděčností a pokorou Ti za vše děkuji. 


Pro energii Muže:

- prosím posvátnou energii mužů / prosím všechny muže a otce celého světa (vyzkoušet si tyto obě varianty, jedna může být silnější) o podporu, sílu, víru a důvěru do mého života. Děkuji, že mohu být součástí tvého zdroje a této energetické podpory. Jsem muž / jsem otec. Děkuji Ti za posílení a uvědomění si své přirozenosti a prospěšnosti této energie ve svém životě. Prosím pomoz mi / podpoř mě v ... (rozhodnutí, v myšlence, v tomto kroku mého života, být otcem v tomto životě  atd. .....). S úctou, láskou, vděčností a pokorou Ti za vše děkuji. 


Pro zajímavost: 

Co se týká mé zkušenosti s klienty s nastavením homosexuality je takový, že těch důvodů, proč to tak je více, jak nenávist k opačnému pohlaví... příklad: žena byla v minulých životech opakovaně znásilňována muži, z těchto prožitků vzniklo přesvědčení, že jinak to v životě asi nechodí než jenom ponižování, násilí a moc, kterou muži mají nad ženským pohlaví...tím že i tato duše si uvnitř sama sebe stále přeje milovat a být milována se začne i hormonálně vyvíjet na základě tohoto hněvu a nenávisti s orientací na ženy. V tomto životě toto přesvědčení udělalo i prožitek, že tuto konkrétně ženu znásilnil i její vlastní otec. Tím si to jenom vědomě žena potvrdila i v tomto životě, že k mužům nelze cítit nic jiného než jenom hněv a nenávist. proto cítí lásku ke stejnému pohlaví... Setkal jsem se i s nastavením, kdy si to tak duše vybrala nebo jí to bylo dáno jako dar života ( v pozitivním nastavení ), aby tu mohla být v tomto životě pro ženy, které milují také ženy. Byl to nádherný pocit zvědomění, že to, co plno lidí vnímá jako disharmonii a nepřirozenost, může a hlavně je úžasným způsobem projevující se dokonalosti v té nejvyšší úrovni. Jediné, co bylo špatně bylo, že žena zastupovala energii muže v partnerském vztahu (což bylo poznat) i sama s tím souhlasila. Důvodem bylo, že měla zatížený život citlivostí z posuzování jiných osob ze strany svého okolí, tím že si jak vnitřně tak i vědomě myslela, že jí okolí přijme v této orientaci pouze jako muže v ženském těla, tak si zakazovala být ve své přirozenosti ženou , která miluje jiné ženy! Žila svůj život stále vnitřně s ohledem na své okolí a strachem na jejich reakci... Po odstranění a propojení s ženskou energií a postavení do její přirozenosti prošel i mnou úžasný pocit bezpodmínečné lásky a přijetí této lásky. Uvědomění si nekonečné možnosti podpory a lásky kterou nám tyto zdroje dávají. A naopak, ještě více podpory s tím, že je tady a teď v tomto životě s tímto nastavením pro pomoc, lásku i podporu pro jiné ženy, se stejnou orientací. Orientaci i po terapii má stále stejnou, což je její výjimečnost a dokonalost, tak krásnou energii jakou nyní má je dokonalostí a vyjímečností, že by byl "hřích" to u této klientky měnit. Sama za sebe je s tím šťastná a spokojená. 

Prosím zamysleme se nad tím, že nevíme co člověka vede nebo ovlivňuje to, že je takový, nebo takový. Podpořme tyto lidi a dejme jim pocit, že i oni jsou součástí našich životů, i oni mají svoje místo a hodnotu života. 

Milujme, a buďme milováni :)