Afirmace

12.01.2018

Afirmace k podpoře a posílení vlastní vnitřní síly těla i duše. Osobně na konci terapie podrobněji vysvětluji, jak s níže uvedenými afirmacemi pracovat.

- děkuji za přijetí do světla
- světlo přijalo mě, já přijímám světlo
- děkuji za podporu, lásku a vedení
- od této chvíle je energie světla a lásky jedinou energií mého života                                                                                                                                  - prosím své tělo za odpuštění za vše, čeho jsem se na tobě napáchal
- nyní tě přijímám s láskou, pokorou, vděčnosti , přijímám tě takové jaké jsi

- má duše přijala mé tělo
- mé tělo přijalo moji duši
- od této chvíle tvoříme celek, tvoříme jednotu, tvoříme harmonii
- přijímám své tělo s pokorou a láskou, přijímám ho takové jaké je                    

- miluji svůj život
- miluji sám sebe
- miluji vše, co je součástí mého života

- jsem součástí Vesmíru
- Vesmír je součástí mě
- Jsme v jednotě, jsme v harmonii

- Vzdávám se zodpovědnosti a odpovědnosti za vše a za všechny, přijímám zodpovědnost a odpovědnost sám za sebe i za svůj život. Přijímám svobodu, volnost a regeneraci, jak duševní tak i fyzickou.

Afirmace na vypnutí fyziologického stresu:
- vzdávám se síly a touhy po moci a manipulaci sám sebe
- Přijímám uvolnění, volnost, svobodu a lásku                                                       - přijímám smrt jako součást svého života, přijímám ji jako nedílnou součást regenerace a obnovy svého těla

- Světlo a Láska je nejsilnější a nejmocnější vibrace a energie Vesmíru.
- Jsem součástí Světla a Lásky. Jsem Světlo Jsem Láska.
- Dovoluji si přijímat přirozenost svého těla cítit, vnímat a pracovat s energii světla a lásky.
- Dovoluji si přijímat víru, hodnotu a prospěšnost sám sebe, i svého života.
(Použít na cokoliv co si přejeme zlepšit v životě)
- Prosím za odpuštění všem a všemu, napříč časem i prostorem, jestli jsem se vědomě nebo nevědomě dopustil jakéhokoliv utrpení, bolesti, zrady, ublížení.... Vše proměňují v lásku a světlo. Děkuji za odpuštění .
- Odpouštím sám sobě.    

- Přijímám, Vnímám, Miluji... Děkuji