KURZY"Základ života - JÁ"

Kurz č.1

V tomto kurzu se seznámíte a projdete souborem základních nastavení Vašeho života. Kdy dopodrobna získáte analýzu Vašeho života "inkarnační knihy". Zejména zaměřeno na propojení Vaší duše, těla, mysli, vědomí, síly myšlenky, atd.. 

Cílem je otevřít a aktivovat přirozenost a prospěšnost propojení mezi duchovním a materiálním aspektem Našich životů. Využít potenciál a záměr Jednoty energetické podpory do našeho života skrze materiální aspekt. 

Získání souboru silných i slabých stránek ve všech oblastech Vašeho života vytvořenou "na míru" jednotlivce. K vysvětlení a pochopení běžnému chodu Vašeho života. Co a jak a proč je nutné tento "manuál" dodržovat. Využití svého potenciálu života. 

Vše formou kombinací jak telefonické podpory, osobních konzultací tak i přednáškových workshopu společně i s jinými členu kurzu, ke sdílení informací a učení se nahlížet a využívat podporu života. Tím se učit naslouchat a porozumět této podpoře a Jednotě života. 

Cena kurzu: 30.000,- Kč 


"JEDNOTA  VESMÍRU"

Kurz č.2

Tento kurz obsahuje všechny prvky kurzu č.1 s rozšířením do Jednoty Vesmíru. Tím je myšleno všeho okolo nás, všeho co je i součástí našeho života. Uvědomění si i propojení ať živého, tak i neživého. 

Cílem je skrze nastavení dosáhnout naprosté přirozenosti a schopnosti cítit, vnímat a využívat potenciál JEDNOTY, skrze podporu, vedení i ochranu života. 

Záměrem je propojit s Vaším životem všechny možné (jak vědomé tak i nevědomé) zdroje energie v našem okolí. Ať od přirozenosti energie ženy / muže, tak i propojenost a podporu astrologie, přírody, živlů, i aktivace potenciálu z předchozích inkarnací a mnoho dalších energetických zdrojů. Souborem i zasvěcovacích prvků k posílení své jedinečnosti a propojenosti v JEDNOTU VESMÍRU. 

Tímto kurzem získáte znalosti, schopnosti a dovednosti k neomezenosti a nekonečnosti využití potenciálu života. 

Cena kurzu: 70.000,- Kč


Podrobné informace vždy dostanete jak při osobní tak případně telefonické konzultaci k přihlášení na daný kurz.