INFORMACE

"NA DÁLKU"


Od 1.1.2022 bude probíhat konzultace "Na dálku" stejně jako "Základ celku" nebo "Základní nastavení" pro děti. Bude domluvený termín hovoru, kdy si mnou již zjištěné informace sdělíme. Důležité informace i k následné osobní "práci" budou zaslány do mailu.

Ke komunikaci používám možnosti: Telefon, Skype, Messenger (jiné aplikace neprovozuji).

Konzultace v přímém propojení a řešení (to znamená telefonicky v daném okamžiku řeším ve spojení s klientem danou problematiku - nemám nic připravené předem), budou pouze výjimečně po předchozí domluvě a pouze u "nad stavby" (od třetího sezení výše). 

Tato změna je z efektivity vysvětlení a pro Vás následného pochopení nastavení charakteru Vašeho života přínosnější. 

Kdo by s tím nesouzněl, tak je možnost osobní konzultace. Efekt sezení / konzultace je v jakékoliv variantě stejný!