INFORMACE

"NA DÁLKU"


Při konzultaci "Na dálku" bude domluvený termín hovoru, kdy si mnou již zjištěné informace sdělíme (počítat cca s 20 minuty času).  Důležité informace i k následné osobní "práci" budou zaslány do mailu (zejména při konzultaci "Manuálu života" - které je bráno jako závěr Základního nastavení

Ke komunikaci používám možnosti: Telefon, Skype, Messenger (jiné aplikace neprovozuji).

Konzultace v přímém propojení a řešení (to znamená telefonicky v daném okamžiku řeším ve spojení s klientem danou problematiku - nemám nic připravené předem), budou pouze u "nad stavby" ( to znamená od vyhotovení "Manuálu života". Nejčastěji od čtvrtého sezení výše).  

Tato změna je z efektivity vysvětlení a pro Vás následného pochopení nastavení charakteru Vašeho života přínosnější. 

Kdo by s tím nesouzněl, tak je možnost osobní konzultace. Efekt sezení / konzultace je v jakékoliv variantě stejný!  


Děkuji za pochopení M.