INFORMACE

"NA DÁLKU"


Od 1.1.2022 bude probíhat konzultace "Na dálku" stejně jako "Základ celku" nebo "Základní nastavení" pro děti s tím, že bude domluvený termín kdy si budeme přibližně volat a já vám sdělím již zjištěné, odstraněné bloky a postup (afirmace k vytvoření nového návyku, nebo informace k osobnímu pochopení a práci), které zašlu i do mailu - telefonicky si vysvětlíme podrobnosti okolo daného tématu.

Ke komunikaci používám možnosti: Telefon, Skype, Messenger (jiné aplikace neprovozuji).

Konzultace v přímém propojení (to znamená telefonicky v daném okamžiku ve spojení s klientem), budou pouze výjimečně po předchozí domluvě a pouze u "nad stavby" (od třetího sezení výše). 

Tato změna je nastavena z osobního důvodu, abych nebyl během dne neustále vystaven a omezen telefonem "na hlavě". 

Kdo by s tím nesouzněl, tak má samozřejmě možnost osobní konzultace, které i já sám preferuji. Né z důvodu vyšší účinnosti, ale z osobního postoje (je pro příjemnější vás osobně vidět a komunikovat, než si povídat s telefonem). Efekt sezení / konzultace je v jakékoliv variantě stejný!