INFORMACE


KONZULTACE / PORADENSTVÍ  PRO  DĚTI ( pro děti do 15 let )

Probíhá na dálku, kde si vše zapisuji, co v průběhu bylo odstraněno. Telefonicky, nebo osobně vše procházíme a probíráme pro přesné pochopení. Sdělím Vám podrobnější informace jak s dítětem pracovat, co jsou jeho silnější stránky a na co se zaměřit v jeho osobním rozvoji.  Cena 4.000,- (176,- eur) je brána jako základní nastavení, která odpovídá dvou sezení. Pro děti do 15 let je to zvýhodněné tím, že když by z důvodu zatíženosti života, bylo potřeba více sezení k dokončení "základního nastavení", cena nebude navyšována (netýká se pokračování - "nadstavby" základního nastavení"). Cena se hradí na účet předem. Musí se uhradit do data kdy si určíme, že začnu na dítěti pracovat. Dokud nebude uhrazeno, automaticky tento termín odkládám. Lze také udělat "klasicky" první část, po které si předáme telefonicky informace a následně domluvíme, jestli budete mít zájem dodělat "základní celek". Cena jedné části, je pak jako u klasického sezení 2.000,-  (88,- eur)