INFORMACE


KONZULTACE / PORADENSTVÍ  PRO  DĚTI - "Na dálku"( pro děti do 15 let )

Probíhá na dálku, kde si vše zapisuji, co v průběhu bylo odstraněno. Telefonicky, nebo osobně vše procházíme a probíráme pro přesné pochopení. Sdělím Vám podrobnější informace, jak s dítětem pracovat, co jsou jeho silnější stránky a na co se zaměřit v jeho osobním rozvoji.  Cena 5.000,- (205,- eur) je brána jako zvýhodněné základní nastavení, které běžně odpovídá třem sezení. Toto zvýhodnění platí pro děti do 15 let, kde v případě nutnosti s navýšením sezení není zvyšována cena ( cena je  brána za celé základní nastavení bez vlivu na počtu sezení ). Netýká se pokračování - "nadstavby". Cena se hradí na účet předem. Musí se uhradit do data kdy si určíme, že začnu na dítěti pracovat (pokud si neupřesníme jinak). Dokud nebude uhrazeno, automaticky tento termín odkládám. 

Děkuji za pochopení M.