HOJNOST / PROSPERITA

Tato terapie je určena lidem, kteří se rozhodli změnit si život k hojnosti a prosperitě ve všech oblastech svého bytí. Při této terapii klientovi/klientce pomáhám odstraňovat negativní přesvědčení, které má uložené ve vědomé mysli, i v hlubokém podvědomí. Tyto bloky a negativní přesvědčení si sbíráme z tohoto života, ale i z životů minulých (za dobu existence naší duše). Mimo přesvědčení nás může ovlivňovat v tomto životě také sliby a přísahy, které máme uložené ("zapsané") v záznamu duše. Tyto přísahy, sliby, přesvědčení a mnoho dalších programů a bloků se projevuje pak na fyzické úrovni v tomto životě např. takto:
- nestálost pracovního místa
- problémy s finančním příjmem
- problémy s udržením peněz
- negativní reakce na slovo "peníze"
- nenávist k bohatým a majetným lidem (závist)
Záměrně zde uvádím příklady, co se týkají peněz, financí a práce. Je to problematika, kterou se potýká a řeší mnoho lidí. Z této problematiky vznikají deprese, pocity zoufalství, beznaděj, úzkost, bezcennost, bloky na sebeocenění, atd..
Bloky na prosperitu a hojnost, se ale netýkají pouze peněz, také nám mohou ovlivnit a zasahovat do zdraví, přátelství, pocitu štěstí a harmonie. Při této terapii také učím, jak správně myslet a jak si ukládat do vědomé i podvědomé mysli pozitivní afirmace, k navýšení prosperity a hojnosti v požadované oblasti života.
Nejčastěji lidé o sobě říkají:
- "Na to já štěstí nikdy neměl"
- "Mám v životě jenom samou smůlu"
- "Nedokážu nic udělat správně"
- "Nemám štěstí na práci"
- "Když mám štěstí v lásce, tak ne ve výhře" (a opačně)

Všechny tyto a mnoho dalších bloků nám ovlivňují život.
Je potřeba se rozhodnout s tím skoncovat. Rozhodnout se! Jít pouze cestou štěstí, lásky, zdraví, hojnosti a prosperity. Každý z nás má tu možnost udělat ten první a nejdůležitější krok: rozhodnout se pro tuto cestu! Někdo bude úspěšný hned na začátku cesty, někomu to může trvat o chvilku déle. Ale na dosažení té správné cesty jakou si přejeme mít, máme právo všichni.


ROZHODNĚTE SE !!!