FOLDERS Technics

Speciální technika sebepoznaní a uvědomění si podstaty našeho života.

Všechny záznamy a zejména programy nastavené v databankách našich životů (INKARNAČNÍ záznamy), které nám ovlivňují samotný děj jejich prožití.

Cílem mého poradenství je propojení všech aspektů našich životů a převzetí plné odpovědnosti a zodpovědnosti za jeho průběh a děj.

Společnou snahou a prací Vám pomohu navrátit přirozenost cítit, vnímat a pracovat s vlastní energií těla i s energií života.

Vymanit se z nastavení duality ( podpory pozitivní energie i ovlivnění a manipulaci negativní energie ), a propojit se pouze s podporou a Jednotou pozitivní energie. Kde se otevírá prožívání života formou Podpory a NÉ zkoušek, lekcí, výzev i "boje se životem".  

Vše v životě má svůj význam, své místo, své opodstatnění, svou DOKONALOST... Tuto dokonalost přetvoříme k dokonalosti Vaší vědomé mysli (s podporou a JEDNOTOU Vesmíru).

Uvědoměním, poznáním a přeprogramováním lze docílit rychlé, efektivní a trvalé změny na všech úrovních našeho bytí.

Při konzultaci učím a vysvětluji způsob vnímání našich životů a to co se děje v nás, ale také v našem okolí a reakcím na ně samotné. V okamžiku uvědomění a pochopení našich životů, přebíráme naprostou zodpovědnost o našem následujícím prožití života.

Zejména v uvědomění si přirozenosti potenciálu našeho života. Aktivaci jeho vnitřní síly, doladění do JEDNOTY a naučení se využívat v prospěšnosti v jakémkoli okamžiku, stavu i situaci našich životů. 


Během konzultace nejsou podávány žádné medikamenty, omamné, nebo tlumící látky, ani vyžadováno svléknutí. Nápravy těla se provádějí v intimních partiích bezdotykově.

Poradenství obohacuji o informace fyzického těla. Jak rychle, efektivně a účinně pročistit a odblokovat i samotné tělo a tím docílit zdraví, vitality a vnitřní harmonie.

Podrobnější informace pouze osobně..."NEEXISTUJE NEMĚNNÝ STAV"Text, slova a informace na těchto stránkách je upraven z důvodu zákona, který vešel v platnost s publikováním a činností alternativních způsobů léčby i jeho publikaci. Děkuji za pochopení.


Tato metoda není náhradou běžné lékařské praxe, šíření náboženské ideologie, ani lidovým léčitelstvím.