AFIRMACE

- Dovoluji si přijímat přirozenost svého těla cítit, vnímat a pracovat s energii světla a lásky.
- Dovoluji si přijímat víru, hodnotu a prospěšnost sám sebe, i svého života.

- Prosím své tělo za odpuštění za vše čím jsem Ti mohl jak vědomě, tak nevědomě ublížit. Jinak jsme to neuměl. 

- Prosím svůj život za odpuštění za vše, čím jsem mohl zatížit náš vztah. Jinak jsem to neuměl. Pomoz mi prosím uvolnit veškerou zátěž do světla a lásky a posílit náš vztah vírou, důvěrou a vzájemnou podporou. Děkuji 
- Prosím Živote uč mě cítit, vnímat a prožívat přirozenosti hodnoty, uznání i dokonalosti mého života skrze pozici ............ v jakémkoliv okamžiku, stavu i situaci. 

 - Dovoluji si přijímat....   (Použít na cokoliv co si přejeme zlepšit v životě)

- děkuji za přijetí do světla
- jsem v jednotě jsem v harmonii se světlem i láskou. Jsem světlo, jsem láska. 
- děkuji za podporu, lásku a vedení

- má duše přijala mé tělo
- mé tělo přijalo moji duši
- od této chvíle tvoříme celek, tvoříme jednotu, tvoříme harmonii
- přijímám své tělo s pokorou a láskou, přijímám ho takové jaké je

- miluji svůj život
- miluji sám sebe
- miluji vše, co je součástí mého života

- jsem součástí Vesmíru
- Vesmír je součástí mě
- Jsme v jednotě, jsme v harmonii

- Vzdávám se odpovědnosti za vše a za všechny, přijímám zodpovědnost sám za sebe i za svůj život. Přijímám svobodu, volnost a regeneraci, jak duševní tak i fyzickou.

Afirmace na vypnutí fyziologického stresu:
- vzdávám se síly a touhy po moci a manipulaci sám sebe
- Přijímám uvolnění, volnost, svobodu a lásku - přijímám smrt jako součást svého života, přijímám ji jako nedílnou součást regenerace a obnovy svého těla

- Světlo a Láska je nejsilnější a nejmocnější vibrace a energie Vesmíru.
- Jsem součástí Světla a Lásky. Jsem Světlo Jsem Láska.

- Prosím za odpuštění všem a všemu, napříč časem i prostorem, jestli jsem se vědomě nebo nevědomě dopustil jakéhokoliv utrpení, bolesti, zrady, ublížení.... Vše proměňují v lásku a světlo. Děkuji za odpuštění. Jinak jsem to neuměl.
- Odpouštím i sám sobě. Jinak jsme to neuměl.

- Přijímám, Vnímám, Miluji... Děkuji